ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Ιδρύθηκε το 1977 από τον Θωμά Πάνο και το 1984 ένωσε τις δυνάμεις του με τον Κώστα Πάνο, ο οποίος και έγινε κοινός μέτοχος της εταιρείας. Οι ιδιοκτήτες ξεκίνησαν την εταιρεία έχοντας υπό την κατοχή τους έναν φορτωτή και ένα φορτηγό.

Σήμερα η ΘΩΜΑΣ ΚΑΙ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΟΣ Ο.Ε αποτελεί μία από τις κορυφαίες εταιρείες χωματουργικών στην Ελλάδα, με περισσότερα από 1.000 ολοκληρωμένα κατασκευαστικά έργα, τόσο σε μικρή όσο και σε μεγάλη αστική κλίμακα .

  • Παροχή έργων
  • Οργάνωση
  • Σχεδιασμός
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΑΞΙΕΣ

Κύρια αξία της εταιρείας μας είναι να ικανοποιούμε τους πελάτες μας. Αυτό γίνεται με την παράδοση των έργων στην ώρα τους, αποτελεσματικά και εντός προϋπολογισμού. Επίσης, έχουμε μαζί τους συνεχή επικοινωνία, προκειμένου να εντοπίζουμε από κοινού τις ανάγκες του εκάστοτε έργου για να μπορούμε να επιλύουμε τυχόν εμπόδια και πιθανά προβλήματα ώστε να είμαστε σε θέση να παραδώσουμε άψογα εκτελεσμένα έργα.
Βασικό και κύριο μέλημά μας σε οποιοδήποτε δεδομένο σχέδιο είναι το περιβάλλον. Ως εκ τούτου, με βάση το ήθος μας ενσωματώνουμε βιώσιμες περιβαλλοντικές διαδικασίες και δίνουμε έμφαση στους κανονισμούς που θα επιτρέψουν μια σεβαστή προσέγγιση στον τομέα αυτό. Αυτό συνεπάγεται την σωστή χρήση των μηχανημάτων μας στα διάφορα έργα ώστε να είναι φιλικά προς το περιβάλλον.
Στην εταιρεία μας γνωρίζουμε ότι ένα θετικό εργασιακό περιβάλλον είναι εξίσου σημαντικό. Για να ικανοποιεί επαρκώς τους πελάτες της η ΘΩΜΑΣ ΚΑΙ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΟΣ Ο.Ε κατανοεί τη σημασία των υγιεινών συνθηκών εργασίας, όπου τα άτομα δεν έχουν απλώς τη δυνατότητα επίτευξης αριστείας μεμονωμένα, αλλά έχουν εξίσου χώρο και χρόνο για να αναπτυχθούν μέσα στο συγκεκριμένο τομέα τους. Εκτιμούμε ένα περιβάλλον όπου οι κοινές ιδέες ευδοκιμούν, η επικοινωνία ακμάζει και οι εργαζόμενοι είναι ικανοποιημένοι.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Σχεδιασμός κάθε είδους έργου, καλύπτοντας ειδικές ανάγκες.

Κάθε έργο απαιτεί ιδιαίτερη οργάνωση, προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματικά . Επίσης, σε αυτό το σημείο έχουν ληφθεί μέτρα για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον.

Κάθε έργο είναι διαφορετικό και θα καθοριστεί καταλλήλως το εύρος των εξειδικευμένων τεχνικών από τους διαχειριστές μας και μηχανικούς με τους οποίους συνεργαζόμαστε.

Τα μηχανήματά μας μεταφέρονται στην περιοχή που πρόκειται να πραγματοποιηθεί το έργο σε συνδυασμό με εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να εκτελέσει το έργο.

Η ΘΩΜΑΣ ΚΑΙ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΟΣ Ο.Ε ξεχωρίζει για την έγκαιρη παράδοση και την ταχύτητα εκτέλεσης των έργων, εντός προϋπολογισμού.